Industrial project CFD Evides

Onderzoek naar de regeneratie van ionenwisselaars


Packed-bed ionenwisselaars gebruikt voor ontharding wisselen tweevoudige ionen (zoals Ca2+ en Mg2+) uit het water uit voor eenwaardige ionen (zoals Na+). Na een zekere operationele tijd, moet de ionenwisselaar terug geregenereerd worden door met behulp van een 10% NaCl oplossing, die typisch tegenstrooms ingebracht wordt. Het principe van bedrijven van de ionenwisselaarsketel is vertaalbaar naar andere ionenwisselaarsharsen en –processen. Na de regeneratie van de ionenwisselaar, wordt de normale operatie terug aangevat. Echter, het opstarten van de normale operatie, gaat gepaard met een langdurige NaCl piek die tot operationele verliezen leidt. Dit is te wijten aan het volume onderin de reactor. De verdeling waarmee dit volume uitgespoeld wordt wordt beï nvloed door mogelijks “dode zones” onderin de tank waardoor een deel van de regeneratieoplossing traag uit het systeem wordt verwijderd. Binnen dit project worden vooreerst deze “dode zones” in kaart gebracht via CFD modellering. Nadien worden mogelijke oplossingen gesimuleerd die enerzijds het volume onderin de tank verminderen (minder totaalverlies) en terzelfdertijd de optredende dode zones minimaliseert (snellere uitstroom, dus snellere hervatting van normale procesvoering). Een mogelijk idee zou kunnen zijn om deze dode zone te minimaliseren door kleine interne aanpassingen binnen het huidige design (vb. via een opblaasbare “donut”). Wel moet geverifieerd worden of een dergelijke aanpassing geen negatieve impact heeft op de verdeling van de regeneratievloeistof bij terugspoeling. Om meer gerichte kennis te vergaren over flow–patronen binnen het systeem, wordt er voorgesteld om een CFD gebaseerde analyse te maken van het systeem.

Project duration: 2015-12-01 - 2016-06-30


Project home page

No website available


Contact

Timothy Van Daele
Department of Applied Mathematics, Biometrics and Process Control
Coupure Links 653
9000 Gent

Tel: +32(0)92645935
Fax:
Email: Timothy.Vandaele@ugent.be


Last update: 01 december 2008, webmaster@biomath.ugent.be


  zoek print log in nederlands